Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A haláltalizmán 351-400

 351.

Végigvisznek az Ingoványi kapu utcán, különböző élelmiszer- és fazekasüzletek előtt, azután a nyüzsgő Raktár utcán. Ott jobbra kanyarodtok az Őr utcára és megálltok egy szürke, zömök épület előtt. Ez az őrség épülete. Az őrök leszállnak a lóról és bevezetnek. Lapozz a 78-ra.

 352.

Kinyitod az ajtót és belépsz egy átjáróba. Csak néhány lépést teszel, amikor leeső lánc csörrenését hallod, amint a hátad mögött lezuhan a rács a folyosóra, és elzárja a visszafelé vezető utat. Csak az előtted nyíló kis szobába mehetsz. Ez nem más, mintegy dohos kripta. A végében egy szarkofág áh, rajta szürke penész. A helyiség minden zegét-zugát átkutatod, de nem találsz kijáratot. Csapdába estél. Végül úgy döntesz, fölemeled a szarkofág tetejét. Az emberemlékezet óta bezárt levegő orrfacsaró bűze émelyítően édeskés. Odabent egy harcos mumifikált maradványait látod: a bőre rászáradt törékeny csontjaira. Csontváz keze ősi, smaragdokkal kirakott handzsárt ölel át, mellén keresztben egy elefántcsont hegyű, ébenfa lándzsa fekszik. Ha a kardot veszed el - lapozz a 387-re. Ha a lándzsát választod - lapozz a 395-re.

 

 

353.

Utolsó csapásod nyomán vér serken Tyucsev oldalából. Hátraugrik és felkiált: - Anarchil, erkölcs felrúgója, segíts! - Az Istenét hívja segítségül. Mielőtt rámérhetnéd a halálos csapást, a pince megremeg. A földrengés hatalmas hasadékot nyit a padlóban. A leomló fal dübörög, a helyiséget por

árasztja el. A nagy összevisszaságban Tyucsev és Kasszandra nyugodtan elmenekül. Mikor a rengés abbamarad, fölmész a lépcsőkön és távozol. Lapozz a 289-re.

 

354.

A sunyi képű tolvaj a szerencsétlen ékszerész hátába mélyeszti a kardját, és mintha mi sem történt volna, hozzád fordul. - Hát, nem is tudom. Még csak nem is vagy tagja a Klánnak. Ennek ellenére megmondom: ha kinyitod a páncélszekrényt, megkapod a részedet. A páncélszekrényt mágikus róna védi. A következőt kell mondanod, hogy megtörd a varázst: „Nem tettem meg.” - Ha odamész a páncélszekrényhez, ahogy mondta, remélve, hogy te vehetsz először a zsákmányból, akármi legyen is odabent - lapozz a 341-re. Ha visszautasítod és azt mondod, hogy inkább próbálja meg ő - lapozz a 364-re.

 

355.

Utolsó csapásod nyomán vér serken Tyucsev oldalából. Hátraugrik és felkiált: - Anarchil, erkölcs felrúgója, segíts! - Az Istenét hívja segítségül. Mielőtt rámérhetnéd a halálos csapást, a pince megremeg. A földrengés hatalmas hasadékot nyit a padlóban. A leomló fal dübörög, a helyiséget por

 


árasztja el. A nagy összevisszaságban Tyucsev és Kasszandra nyugodtan elmenekül. Mikor a rengés abbamarad, felmész a lépcsőkön, és az átkozott tigrisamulettet a földre dobva kilépsz a vakító napfényre. Lapozz a 289-re.

 

356.

A Sárkány elmondja, hogy ő a kapu őrzője és átenged téged a Talizmánnal. - Nem látod többé hasznát a fegyvereknek, hagyd hát itt őket - mondja mézesmázos hangján. Mit teszel?

 

Teljesíted a kívánságát és leteszed a

fegyvereidet?                           Lapozz a 373-ra.

Rárontasz és megtámadod?     Lapozz a 146-ra.

Elmenekülsz?                           Lapozz a 380-ra.

 

357.

A Raktár utcában vagy. Mindenfelé vásárlók nyüzsögnek, de egy nő kelti fel a figyelmedet, aki tűnődve néz rád. Egyenes szálú haja meglehetősen rövidre van nyírva és nem visel ékszereket. Átvág az utcán és halk, de tiszta hangon, udvariasan megszólít: - Azt hiszem, te idegen vagy ebben a városban. Ki vagy és merről jöttél? Ha elmondod, hogy szent küldetésben jársz és a vadonon át jöttél - lapozz a 198-ra. Ha azt feleled, hogy csak átutazóban vagy itt és gyorsan továbbmész - lapozz a 130-ra.

 

358.

Lágy hangját feléd hozza a szél: - Én semmit sem tudok a Halálról; ő nem érhet el. Én az őr vagyok, akit az Istenek helyeztek ide; sem több, sem


kevesebb. Ha beszélsz neki a Talizmánról és fontosságáról - lapozz a 211-re. Ha megtámadod a Sárkányt - lapozz a 382-re.

 

359.

Futsz, amilyen gyorsan csak tudsz, de kimerítettek előző erőfeszítéseid. Nem találsz búvóhelyet, ezért szembe kell nézned a Sötét Elfekkel, akik már majdnem utolértek. Egyikük különös mozdulatot tesz. Hirtelen fájdalom hasít beléd és a földre zuhansz. Az Elfek aljas, sötét mágiát használnak. Képtelen vagy ellenállni, csak nézed, amint kezed-lábad megkötözik. Visszavisznek magukkal a Hasadékba, és soha többé nem látod meg a napvilágot. Küldetésed itt véget ér.

 

360.

Az alkimista egy palackot ad át cserébe az aranyrúdért, és azt mondja, idd meg, amíg friss. Úgy döntesz, hogy itt és most megiszod. Vad fokhagyma csípős szaga árad belőle. Mikor megiszod, úgy érzed, Új erőre kaptál. Kezdeti ÉLETERŐDHÖZ adj hozzá 2-t és állítsd vissza ÉLETERŐ pontjaidat erre az Új maximumra. Úgy érzed, nem hiába költötted el ezt a pénzt, mintha újjászülettél volna. Ha maradt pénzed, és még nem tetted meg, kipróbálhatod az alkimista egyéb portékáit is.

 

Kéregbőr - 7 arany                    Lapozz a 306-ra.

Szerencse köve - 10 arany        Lapozz a 266-ra.

Gyorsaság gőzei - 10 arany      Lapozz a 233-ra.

 

Ha tovább akarsz menni           Lapozz a 28-ra.

 

361.

Semmi sem történik. Lapozz a 292-re.


362.

Leugrasz és behátrálsz két üzlet közé egy sarokba, így nem tudnak egyszerre megtámadni. A Kapitány és Elvira leszállnak a lóról és kardot rántanak, miközben egy másik visszavágtat az Ingoványi kapuhoz. Először ezzel a kettővel kell megküzdened.

 

                        ÜGYESSÉG                 ÉLETERŐ

Kapitány                       8                                  10

Elvira                           6                                  8

 

Ha bármelyik Fordulóban a Kapitány támadóereje 10 vagy ennél több és eltalál - lapozz a 393-ra. Ha legyőzted. őket, lapozz a 376-ra.

 

363.

- Maradj - mondja Tyucsev, és egy erőszakos mozdulattal visszaparancsol a helyedre. Ha mégis kimész - lapozz a 316-ra. Ha visszaülsz, ahogy mondta - lapozz a 374-re.

 

364.

- Szégyen - mondja. - Meg kellett volna ölnünk. - Ezzel a két nagydarab tolvaj rád támad. Meg kell küzdened velük.

 

                        ÜGYESSÉG                 ÉLETERŐ

Első Tolvaj                   6                                  7

Második Tolvaj             5                                  6

 

Ha megölted az egyik tolvajt, lapozz a 391-re.

 365.

A falu néhány előkelő házból áll, amelyek agyaggal tapasztott vályogból épültek. Mély, száraz árok és hegyes cölöpkerítés veszi körül őket. Keresztülvezetnek a falun egy részben zöld horzsakőből épült kétszintes házhoz, amely bizonyára a Disznófő lakhelye. Nem messze nagy, sáros pocsolyát látsz. A Disznófő faragott kőtrónuson ül; kékesfekete bőre alatt csak úgy dagadoznak az izmok. Vörös köpenyt visel, ezt egy borostyán nyaklánc fogja össze vaskos nyakán. Elégedettnek látszik, de megkérdezi, hogy te, egy ember, mit keresel itt a fennsíkon. Ha azt feleled, hogy nem akarsz rosszat nekik, csak az Égigérő hegy kapuit keresed - lapozz a 110-re. Ha azt mondod neki, hogy egy elveszett város után kutatsz - lapozz a 90-re.

 

366.

A szerzetes az erőlködéstől nyögve a bal lábával a csuklódba rúg és lefegyverez. Még mielőtt a bal lába földet érne, a jobb lábával állon rúg és te összerogysz, mint a rongy. Mikor magadhoz térsz, az ökrös szekér kocsisa éppen hideg vízzel locsolgat. Még mindig cseng a füled. - Attól tartok, kirabolt - mondja a paraszt. Kétségbeesetten ellenőrzöd, megvan-e még a Talizmán, de a szerzetes csak azt a gyűrűt vitte el, amit Hawkanánál találtál. Lapozz a 392-re.

 


367.

- Akkor sok szerencsét hozzá! - mondja a Sebhelyes. A tolvajok még mindig rád szegezik az íjpuskáikat. Vagrant távozik és úgy döntesz, okosabb lesz, ha te is elmész. Nincs más választásod, egyedül kell megbirkóznod Fell-Kyrinla templomával. Elindulsz, hogy megkeresd. Lapozz a 383-ra.

 

368.

Tyucsev kardja majdnem akkora, mint te magad, de ő csak lazán, fél kézzel fogja. Kasszandra hideg fénnyel dereng. Ahányszor eltalál, 3 ÉLETERŐ pontot kell levonnod.

 

                        ÜGYESSÉG                 ÉLETERŐ

Tyucsev                       10                                12

Kasszandra                  9                                  10

 

Ha Kasszandra ÉLETEREJÉT 4-re vagy az alá csökkented, Tyucsev eléje lép, hogy fedezze. Ha Tyucsev ÉLETEREJÉT 4-re vagy az alá csökkented - lapozz a 353-ra.

 

369.

A ritka levegőtől lihegve továbbmászol, végül eléred a hegytetőt. A látvány Szinte hihetetlen. Az egész fennsík előtted fekszik, akár egy óriási terepasztal. Trópusi erdők, hegyek és széles tavak csillognak a napfényben. Harminc méterre tőled egy ragyogó ezüst téglalap lebeg a levegőben, noha semmi sem tartja. Felismered: ez a kapu. Ahogy közelebb lépsz, szélzúgásra leszel figyelmes. Felnézel és az ősöreg Vörös Sárkányt látod, amint leszállni készül a kapu mellé. Most még


hatalmasabbnak és félelmetesebbnek látszik, mint a barlangjában: meleg és erő árad belőle. - Engem az Istenek bíztak meg, hogy a kaput őrizzem. Addig a napig élek, míg valaki át nem megy rajta. Sajnos nem engedhetlek át - mondja élvezettel. - Amint előrelépsz, hogy harcolj, mély lélegzetet vesz. Süvítve tódul ki a levegő hatalmas tüdejéből. Mielőtt megtámadhatnád, lángnyelvek ölelnek körül. Porrá égsz. Küldetésed véget ért, pedig már ott voltál a célnál. Lapozz a 43-ra.

 

370.

- Köszönöm - mondja Vagrant. - Most, hogy tudjuk, hova kell mennünk, rád már nincs szükség. - Ujjaival csettint egyet. Íjpuskalövedékek záporoznak feléd; holtan rogysz a földre. Lapozz a 109-re.

 

 

371.

A múmia összeesik és csak egy halom törött csont meg néhány koszos rongy marad utána. Megvizsgálod a handzsárt és a lándzsát. A lándzsa nyelébe a „Sárkányölő” szót vésték és nyilvánvaló, hogy mágikus ereje van. Úgy döntesz, hogy magadhoz veszed. Ha használod, adj 1-et az ÜGYESSÉG pontjaidhoz. Lapozz a 350-re.

 


372.

Alembic üdvözöl és vidáman azt mondja: - Te igencsak kalandos kedvű embernek látszol. Nem akarsz venni valamit? - Megkérdezed, hogy mit lehet nála kapni. A következő dolgokat mutatja neked, mindegyiken kis árcédulával. Mit veszel?

 

Egy kis üveget „Élet vize” felirattal

12 aranyért?                              Lapozz a 360-ra.

Egy „Kéregbőr” feliratú kenőcsös kancsót

7 aranyért?                               Lapozz a 306-ra.

A „Szerencse Kövét”

10 aranyért?                             Lapozz a 266-ra.

Egy kis fiolát „Gyorsaság Gőzei” felirattal

10 aranyért?                             Lapozz a 233-ra.

 

Ha úgy döntesz, hogy inkább továbbmész, lapozz a 28-ra.

 

373.

A Sárkány hagyja, hogy elmenj, de mikor kimész, mintha rosszindulat csillanna a szemében. A félelem tovább ösztökél. Gyorsan kisietsz a barlangból, és folytatod az utat a csúcsra. Lapozz a 369-re.

 

374.

Bemutatkoznak: a nevük Tyucsev és Kasszandra. - Idegen vagy itt a városban. Miért jöttél a Vörös Sárkányba? - kérdezi Tyucsev. - A gyönyörű Kasszandra egy tőrt vesz elő a csizma szárából és dobálni kezdi. Mindig a hegyénél kapja el. Ahogy a válaszon gondolkodsz, újra feldobja, de most nem kapja el. A kezedtől egy centire fúródik bele az asztalba. Mit teszel?

 


Azt mondod, hogy tolvajokkal akarsz

találkozni?                                Lapozz a 340-re.

Azt mondod, hogy egy sörre

jöttél be?                                 Lapozz a 386-ra.

Közlöd vele, hogy törődjön a maga

dolgával?                                 Lapozz a 397-re.

 

375.

A Raktár utca, az Ingoványi kapu meghosszabbítása: ahhoz a boltívhez vezet, amelyen bejöttél a városba. Vásári tömeg hömpölyög az utcán; idegesen nézel körül. Mit teszel?

 

Végigsietsz a Raktár utcán az Ingoványi

kapuhoz?                                 Lapozz a 237-re.

Estig lefekszel egy

sikátorban?                              Lapozz a 126-ra.

Ha a Tudóssal vacsoráztál, megkérdezed,

merre van a temető?                 Lapozz a 261-re.

 

376.

A többiek nagy lármával elvágtatnak. Végigrohansz a Raktár utcán, aztán visszafordulsz egy Sötét sikátoron, amely az Ingoványi kapuval párhuzamos, és elbújsz egy rakás régi hordó mögé. Egy ideig vársz, míg ki mersz bújni rejtekedből, és óvatosan visszamész az Ingoványi kapuhoz. Ha végigmész a Raktár utcán - lapozz a 357-re. Ha balra fordulsz a Kovács utcára - lapozz a 303-ra.

 

377.

Az ajtó nem nyílik. Ahogy újra megpróbálod kinyitni, zajt hallasz a hátad mögött. Megpördülsz, méghozzá épp jókor, mert látod, hogy a bálvány felreped, mint egy tojás, közben kőszilánkokat szórszét a szobában. A belsejéből Damolhnak, a Semmi Istenének, az Üresség Szájának szörnyűséges fia vonaglik elő. Lassan, de biztosan közeledik feléd. Harcolsz vele, de sebezhetetlen. A kardod nem tesz benne kárt. Rájössz, hogy egyetlen esélyed van: ki kell menekülnöd az egyik ajtón. Hátraugrasz. Melyik ajtót próbálod meg?

 

Amelyiken a kígyó van?                        Lapozz a 168-ra.

Amelyiken a majom van?          Lapozz a 390-re.

Amelyiken a sárkány van?         Lapozz a 352-re.

 

378.

A folyosó továbbvezet, balra kanyarodik és lejteni kezd. Amint befordulsz az egyik sarkon, egy hatalmas Sárkánnyal kerülsz szembe. Nehéz szemhéjai csupán résnyire vannak nyitva és kénes füstfellegek szállnak fel az orrlikaiból. Körülbelül tizennyolc méter hosszú és vörös pikkelyek borítják. Farka nagy kupac kincs körül tekereg - ékkövek, arany, serlegek és vázák hevernek mindenfelé nagy összevisszaságban a Sárkány terjedelmes teste alatt. Mit teszel?

 

Odaosonsz hozzá?                   Lapozz a 115-re.

Megdobod a lándzsáddal, ha van

nálad ilyen?                              Lapozz a 82-re.

Visszamész és földeríted a szűk

oldaljáratot?                             Lapozz a 22-re.

Kimész és továbbmászol a

hegyre?                                   Lapozz a 369-re.

Megpróbálsz ellopni egy keveset a Sárkány

kincséből?                               Lapozz a 38-ra.

 


379.

Hátralépsz és átengeded a szerzetest. Gőgösen megy el melletted, egyetlen szó köszönet nélkül. Lapozz a 392-re.

 

 

380.

Elfutsz, de átjár a félelem, amikor a Sárkány gonoszul utánad kiált: - A kapunál találkozunk, ember! - Épségben eléred a barlang bejáratát és továbbmászol a Csúcs felé. Lapozz a 369-re.

 

381.

Amint kimondod a szavakat és a páncélszekrényhez nyúlsz, vakító tűzcsóva borít el. A páncélszekrényt tűzcsapda védte és te megégtél. Lapozz a 109-re.

 

382.

Amint rárontasz a Sárkányra, az forró lángcsóvákat lehel feléd. A pajzsod mögé kuporodsz, amely megvéd a tűztől. Mielőtt megtámadhatnád, a Sárkány dühösen üvöltve mancsával a pajzsra sújt. Dobj két kockával! Ha a kapott összeg kevesebb, mint ÜGYESSÉG pontjaidnak száma - lapozz a 34-re. Ha a kapott összeg nagyobb vagy Ugyanannyi, mint ÜGYESSÉG pontjaid száma - lapozz a 79-re.

 


383.

Észreveszed az egyik harcosnőt, akiről tudod, hogy Fell-Kyrinla híve. Azt reméled, hogy a templomba igyekszik, ezért a nyomába eredsz és távolról követed. Végül egy nagy fehér kőépület elé érsz, amelyet szürke oszlopok szegélyeznek. Lépcsők vezetnek a bejárathoz, ahol két oszlop között egy őr áll. Mit teszel?

 

Megtámadod az őrt?                Lapozz a 234-re.

Azt mondod, hogy fontos üzenetet hoztál a

Főpapnőnek?                           Lapozz a 202-re.

 

384.

Átvágsz a bozóton, de a sűrű, tüskés bokrok lassúvá és nehézkessé teszik a haladást. Nehezen kapsz levegőt és az erőfeszítéstől megéhezel. Enned kell - húzz ki egy adag Élelmet a Kalandlapodról. Ezért az étkezésért nem kapsz vissza egyetlen ÉLETERŐ pontot sem. Továbbmész. Lapozz a 65-re.

 

 

385.

Megállsz egy vízmosásban és megvizsgálod a pikkelyeket. Összeilleszted őket pajzs alakúra és a Borostyánfenyő Gyantáját használod ragasztónak. Lapozz a 69-re.

 


386.

- Egyedül? - kérdezi Tyucsev. - Idegenek nem jönnek a Vörös Sárkányba csak azért, hogy igyanak egyet. Nem tudod, hogy mi itt mindnyájan tolvajok vagyunk? Mit keresel itt? - Ha közlöd vele, hogy törődjön a maga dolgával - lapozz a 397-re. Ha mentegetőzöl, hogy csak tévedésből jöttél be és kimész - lapozz a 289-re.

 

 

387.

Amint megpróbálod kihúzni a kardot a Múmia kezéből, szorítása hirtelen megkeményedik, vasmarokkal tartja a kardot. Az ősi halott felül, a por lepereg róla. Rémülten lépsz hátra, mikor a Múmia kilép szarkofágjából és kardját meg lándzsáját megragadva megtámad, amiért ki akartad rabolni a kriptáját. Meg kell küzdened vele.

 

Múmia              ÜGYESSÉG 9      ÉLETERŐ 10

 

Ha legyőzted, lapozz a 371-re.

 

388.

Ügyet sem vetnek a fenyegetésedre és a tűzön át feléd ösztökélik lovaikat. A lángok közé veted a Talizmánt, de semmi sem történik. Az egyik kísértet kiveszi az izzó parázsból és megérint vele.


Lelkedet beszívja a Talizmán, tested pedig szétporlik. Most már csak a Talizmán része vagy.

 

 

389.

A fejedben egy hangot hallasz: - Segítek neked, de téged most elragad a Halál. Ami elrendeltetett, annak meg kell lennie. - Lapozz a 292-re.

 

 

390.

Az ajtó mögött csupasz fal van. Ez az ajtó nem valódi. Úgy látod, mintha a majom gúnyosan vigyorogna rajtad. Mielőtt megmoccanhatnál, súlyos, zöld csáp tekeredik a mellkasod köré. A földre zuhansz, Damolh erős farka összezúz. Még életben vagy, amikor a sakálszerű fejek nekilátnak, hogy felfaljanak és lelkedet beszippantsa a fekete üresség. Kalandod itt véget ér.


391.

Látva halálos kardforgató tudományodat, a harmadik tolvaj kimenekül az utcára. A másik, kardját eldobva kegyelemért könyörög. - Én tudom, mi a helyes szöveg - hadarja. - Csak azt kell mondanod: „Vas és tűz kosara vagyok!” - Ha ezekkel a szavakkal próbálod kinyitni a páncélszekrényt - lapozz a 381-re. Ha ráparancsolsz, hogy nyissa ki - lapozz a 399-re.

 

 

392.

Sötétedik, amikor a temetőbe érsz. Elkezded végigkutatni a városfalat a hátsó kaput keresve. Nem nézel a fejfákra, mert félsz, hogy az egyik nyitott síron a te neved szerepel. Ekkor a sírok közt egy oszlopon mintha lámpást látnál. Ha odamész a lámpáshoz - lapozz a 274-re. Ha ügyet sem vetsz rá, és tovább keresed a kijáratot - lapozz a 99-re.

 

393.

A Kapitány élve akar elfogni, ezért közelebb lép és pajzsával a kardforgató kezedre sújt. Mielőtt újra támadhatnál, kardja markolatával oldalról a nyakadra vág és te ájultan esel össze. Hátrakötik a kezeidet és Újra elindultok. Lapozz a 351-re.

 


394.

Elmész néhány stand mellett, ahol gabonakereskedők árulnak, de egy szürke kis bolt sokkal érdekesebbnek látszik. Cégér hirdeti előtte: „Alembic az Alkimista”. A kirakatban csak egy fémtál van, rajta öt mogyorónak látszó bogyó, meg egy kitömött hiúz. Bekukucskálsz és egy embert veszel észre. Ujjatlan fehér köntöst visel, amelyet egy tűzből felemelkedő főnix képe díszít. Ha belépsz az üzletbe - lapozz a 372-re. Ha továbbmész - lapozz a 28-ra.

 

 

395.

Elveszed a lándzsát. Közelebbről megvizsgálva észre- veszed, hogy a „Sárkányölő” szót vésték bele. Nyilvánvaló, hogy mágikus ereje van - amikor ezt használod, nyersz 1 ÜGYESSÉGI pontot. A Múmia fölemelkedik a szarkofágban, öreg csontjai recsegnek. Handzsárját szorosan fogva részegen botorkál feléd, hogy elpusztítsa sírjának tönkretevőjét.

 

Múmia              ÜGYESSÉG 8     ÉLETERŐ 10

 

Ha legyőzted, lapozz a 350-re.

 396.

A koponyát szilánkokra zúzod, de Mortphilio sem tétlen. A szoba fala nem bambuszból van, hanem a halottidéző áldozatainak csontjaiból. Őket hívja most életre, hogy megtámadjanak. Hamarosan csontváz harcosok vesznek körül, ezért úgy döntesz, inkább elfutsz, mielőtt még felülkerekednének. Az egyetlen szabad út egy hosszú kőfolyosó, amely egy fekete függönyös, boltíves ajtóhoz vezet. Félrelököd a függönyt, átrohansz és a meglepetéstől eláll a lélegzeted. Lapozz a 97-re.

 

 

397.

- Ezt még megbánod - sziszegi a fogai között Tyucsev. Ekkor Kasszandra halkan így szól: - Azt hiszem, idegen, jobb lenne, ha bocsánatot kérnél tőle. Nem? Mit válaszolsz? Ha azt, hogy - Nem szoktam bocsánatot kérni az efféléktől - lapozz a 294-re. Ha azt, hogy - Ó, igen, bocsánatot kérek - lapozz a 337-re.

 


398.

Tedd próbára a SZERENCSÉDET! Ha SZERENCSÉD van - lapozz a 324-re. Ha nincs SZERENCSÉD - lapozz a 314-re.

 

 

399.

- Ha muszáj - mondja a tolvaj és elindul a páncélszekrény felé. Akrobatikus ügyességgel hirtelen átugorja a pultot és egy szemvillanás alatt kint van az üzletből. Ha megpróbálod kinyitni a páncélszekrényt és azt mondod: - Vas és tűz kosara vagyok - lapozz a 381-re. Ha elmész, mert lehet, hogy a gonosztevő elmondja az őrségnek, hogy megölted az ékszerészt - lapozz a 304-re.

 


400.

Mielőtt átlépnél a kapun, szemed még egyszer utoljára beissza ennek a fantasztikus világnak a látványát. A csillogó tavak és smaragdzöld erdők mintha remegnének a felszálló párában. A Talizmán súlyosan nehezedik a melledre. Egy utolsó imát küldesz Mindenek Anyjának, és arra a négy keresztes lovagra emlékezve, akik ezzel a küldetéssel megbíztak, átlépsz a kapu ezüstös síkján. Nem ütközöl akadályba. Minden elsötétül előtted, aztán egészen más látvány tárul eléd. Nagy kövek gyűrűjében állsz. Az illatok, a levegő, a madarak csicsergése - minden olyan különösnek tűnik, de tudod, hogy visszataláltál a Földre. Hős vagy, Orb megmentője, de nincs itt senki, aki hírül adná jöttödet. Amint elindulsz, a kövek közül egy hangot hallasz. A két lény, aki megidézett az Orbon, megköszöni, hogy megmentetted a világukat. Végül elmondják, kik ők. Az Idő, a Legöregebb Apa, a Legfiatalabb Fiú valamint a Sors, az Egyensúly Fenntartója. Mindketten Orb Istenei. Amint elhagyod ezt a szent helyet, utolsó szavaik visszhangzanak füledben: - Lehet, hogy újra hívunk!